Popis cyklovače

Cyklovač stěračů je konstruován jako paměťový a řízený mikroprocesorem. Je vyráběn ve dvou variantách. První varianta je výhodná tam, kde je problém s instalací dodatečného spínače či přepínače, což typicky bývá u manipulátorů s malými kabinami. Činnost cyklovače je plně řízena stávajícím spínačem stěračů a jeho ovládání je trochu složitější.

Druhá varianta cyklovače používá jeden spínač navíc, její výhodou je extrémně jednoduché ovládání.

S cyklovačem stěračů je dodávána též samolepka, která po nalepení do kabiny stroje připomíná řidiči jak cyklovač používat

Varianta bez přídavného spínače

Cyklovač funguje tak, že nejprve je třeba provést dvě setření skla, tím je cyklovač připraven do činnosti, dále je nutné již jen jedno setření okna a následné vypnutí přepínače stěračů. Nastavený čas cyklování odpovídá době, která uplynula mezi prvními dvěma setřeními okna a následným jedním setřením.

Pokud je třeba změnit čas, stačí jednou setřít okno, vyčkat jinou dobu, opět setřít okno a stěrač nechat vypnutý. Tím je čas cyklování adekvátně upraven.

Pro vypnutí cyklovače stačí provést jedno či dvě setření a následně stěrače nezapnout, nebo provést tři a více setření. Zkrátka provést cokoliv jiného než to co se žádá pro aktivaci cyklovače.

Postup aktivace cyklovače:

 • provést dvě setření, stěrač vypnout před doběhnutím do koncové polohy
 • vyčkat zvolený čas (1 až 30 s)
 • provést jedno setření, stěrač vypnout před doběhem do koncové polohy

Postup změny délky intervalu:

 • provést jedno setření, stěrač vypnout před doběhem do koncové polohy
 • vyčkat zvolený čas (1 až 30 s)
 • provést jedno setření, stěrač vypnout před doběhem do koncové polohy

Postup pro vypnutí cyklovače:

 • provést jedno, nebo dvě setření a po dobu delší jak 30 s stěrač nezapínat, nebo
 • provést tři a více setření, nebo
 • odpojit napájení přepínače stěračů

Výhodou cyklovače je to, že jeho instalace nevyžaduje montáž přídavného spínače, nastavení délky intervalu se provádí již instalovaným přepínačem stěračů

Varianta s přídavným spínačem

Cyklovač funguje obdobně jako ve výše popisovaném případě s určitými rozdíly. Nejprve je třeba zapnout přídavný spínač čímž se do elektroniky cyklovače přivede napětí. Následně stačí jednou setřít okno, vyčkat zvolený čas, znovu setřít a přepínač stěračů vypnout. Změna nastavení délky cyklu je stejná jako ve výše uvedeném případě. Pro vypnutí cyklovače je nejjednodušší jej odpojit od napájení pomocí zmíněného přídavného spínače.

Postup aktivace cyklovače:

 • zapnout přídavný spínač
 • provést jedno setření, stěrač vypnout před doběhem do koncové polohy
 • vyčkat zvolený čas (1 až 30 s)
 • provést jedno setření, stěrač vypnout před doběhem do koncové polohy

Postup změny délky intervalu:

 • provést jedno setření, stěrač vypnout před doběhem do koncové polohy
 • vyčkat zvolený čas (1 až 30 s)
 • provést jedno setření, stěrač vypnout před doběhem do koncové polohy

Postup pro vypnutí cyklovače:

 • provést jedno setření a po dobu delší jak 30 s stěrač nezapínat, nebo
 • provést dvě a více setření, nebo
 • rozepnout přídavný spínač

Na přání je možná též varianta cyklovače s LED kontrolkou, která indikuje funkci zařízení.

Published on  December 21st, 2016