O firmě

 

STEtronic je jméno malé firmy, tak malé, že zahrnuje jen jednu osobu, která je vývojářem, navrhuje desky s plošnými spoji, programuje procesory a vyrábí finální výrobky, případně je i montuje. To vše z radosti a uspokojení nad funkčním dílem.

Označení STEtronic představuje zkratku. STE jsou první tři jména z mého příjmení a tronic je příponou, kterou má řada elektronických výrobků a evokuje elektronicky řízenou automatiku.

STEtronic, to je značka, která nemá žádné certifikáty s razítky, není držitelem známek ISO a dalších záležitostí. Přesto vyrábí funkční výrobky s adekvátní životností a spolehlivostí.

Hodně výrobců tvrdí, že maximálně vycházejí vstříc zákazníkům a svoje výrobky formují podle jejich představ. Tato schopnost je vlastní pouze menším firmám. Velké firmy musí vyrábět dostatečné objemy produkce a časté změny výrobků u nich nejsou žádoucí. Malé firmy to ale umí.

A stejně tak i firma STEtronic dokáže vyrobit cyklovač pro různý typ zemědělské techniky. A tak, jak přicházejí nové požadavky, jsou cyklovače modifikovány pro zástavbu do různých strojů. Zatím vždy úspěšně. Byť u zcela nových instalací třeba ne hned na první pokus, na druhý však už ano a vždy s dodatečnými úpravami podle přání zákazníka.

Prvních několik kusů cyklovačů pro traktory Zetor bylo v analogovém provedení s pěti pevně nastavenými časy cyklování. Problémem však bylo vhodné umístění cyklovače tak, aby byl přístupný otočný přepínač. Proto byl vyvinut cyklovač paměťový a bez přídavných tlačítek, který problém s umístěním nemá

Published on  January 31st, 2017