Konstrukce cyklovače

Cyklovač je zkonstruován s využitím standardních elektronických součástek, avšak s důrazem na dostatečnou životnost. Z tohoto důvodu je použito přepínací relé na několikanásobně vyšší proudovou zátěž než je při provozu obvyklá, kondenzátory jsou na několikanásobně vyšší napětí, než se při provozu vyskytuje, odolné pro provoz při vyšší teplotě, diody jsou proudově i napěťově předimenzovány, nechybí přepěťová ochrana a v případě významnějšího problému je zařazena tavná pojistka elektroniky umístěná přímo na plošném spoji.

Fotografie osazené desky plošných spojů cyklovače stěračů

Velká pozornost je věnována též odrušení, u něhož jsem vycházel z testů EMC, které jsem absolvoval se svým předchozím výrobkem. V programu, který je nahrán do procesoru nechybí aktivní watch dog a další ochranné systémy, které eliminují možnost náhodného spuštění stěračů rušivým impulsem, kterých je v palubní síti motorových vozidel velké množství.

Deska s plošnými spoji je od profesionálního výrobce, vyrobená podle mého návrhu, pájená je ručně.

Fotografie desky plošných spojů cyklovače stěračů

Po osazení desky součástkami je cyklovač prvně vyzkoušen. Pokud je funkční, je provedeno druhé nalakování desky a její umístění do vodotěsné krabičky. Následně je provedeno další vyzkoušení již kompletně hotového cyklovače. Všechna zkoušení probíhají přímo s napojením cyklovače na motorek stěračů.

Dosud na žádný z cyklovačů nebyla reklamace. Během let 2013 až 2016 jich bylo vyrobeno 32 kusů a směřovaly převážně do traktorů Zetor Forterra a Proxima a dále též do manipulátorů Merlo, Dieci a New Holland.

Published on  January 31st, 2017